Những cách để mua nhà để cho thuê

Chỉ có thể đạt được sự an toàn về tài chính nếu bạn đầu tư tiền của mình để nó phát triển. Tài khoản tiết kiệm cơ bản của bạn sẽ không nhiều, đĩa CD mang lại lợi nhuận tầm thường và thị trường chứng khoán đầy rủi ro. Vậy một người phải làm gì? Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn là chìa khóa và đầu tư vào bất động sản là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thêm bất động sản vào danh mục đầu tư của mình, hãy xem hướng dẫn mua nhà để cho thuê này.

Tổng quan về việc mua tài sản cho thuê đầu tiên của bạn

Mua nhà để cho thuê có thể là một cách tuyệt vời để mang lại dòng tiền hàng tháng nhiều hơn. Khi bạn mua bất động sản cho thuê đầu tiên của mình, có rất nhiều điều cần xem xét. Loại bất động sản, cách bạn tìm người thuê và cách bạn quản lý tài sản chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Người cho vay xem xét bất động sản cho thuê khác với nơi ở chính của bạn. Họ thường muốn một khoản trả trước lớn hơn và tính lãi suất cao hơn cho khoản thế chấp để bù đắp rủi ro.

Giới thiệu về trang chủ :Mua bán bất động sản Quận 10

Mua nhà để cho thuê có phải là một ý kiến ​​hay?

Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng là một canh bạc. Có một chi phí cơ hội khi bạn đầu tư tiền của mình vào bất kỳ thứ gì, cho dù là cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản. Bạn chọn đầu tư tiền của mình vào một khoản đầu tư, có nghĩa là bạn không thể đầu tư vào một khoản đầu tư khác.

Ưu điểm của việc mua nhà để cho thuê

  • Bạn có thể loại bỏ nhiều chi phí bảo trì và sửa chữa nhà như chi phí kinh doanh.
  • Dòng tiền ròng kiếm được từ tiền thuê nhà của bạn sau khi chi phí có thể bổ sung cho thu nhập hưu trí hoặc các mục tiêu tài chính khác của bạn.
  • Số tiền thuê nhà thu được có thể bù đắp khoản thế chấp, chi phí sửa chữa và chi phí để vận hành ngôi nhà trong khi bạn nhận được sự đánh giá cao của ngôi nhà.
  • Bạn không phải trả thuế An sinh Xã hội đối với thu nhập cho thuê của mình.
  • Bất động sản không biến động như thị trường chứng khoán và thường phản ứng ngược lại với thị trường, giúp bạn đa dạng hóa.

Liên kết trang chủ : Mua bán bất động sản Quận 8

Điểm mấu chốt

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn giúp đa dạng hóa rủi ro của bạn khi cố gắng tạo ra sự an toàn tài chính. Mua nhà để cho thuê có thể là một cách tuyệt vời để tạo ra dòng tiền hàng tháng, đầu tư cho tương lai và phòng ngừa rủi ro khi đầu tư hoàn toàn vào thị trường chứng khoán hoặc các khoản đầu tư rủi ro khác.