Những cách chọn mỡ bôi trơn máy móc của bạn

Nói chung, “mỡ” là một sản phẩm từ rắn đến bán lỏng bao gồm sự phân tán của chất làm đặc trong chất bôi trơn lỏng.

 Như một dấu hiệu sơ bộ, bất kỳ loại dầu mỡ nào cũng có thể chứa khoảng 70% đến 90% dầu gốc, 5% đến 25% chất làm đặc và 1% đến 10% phụ gia.

Hệ thống chất làm đặc có thể được coi như một miếng bọt biển chứa ma trận với diện tích bề mặt cao tạo thành mạng lưới lỗ rỗng dày đặc. Trong các khoảng trống này, dầu gốc và các chất phụ gia được lưu trữ cho đến khi chúng cần để bôi trơn.

Lựa chọn loại mỡ 

Một điểm khởi đầu tốt cho bất kỳ ứng dụng bôi trơn bằng mỡ nào là chọn loại mỡ phù hợp. Thông thường, việc lựa chọn dầu mỡ được đơn giản hóa quá mức và các đặc tính quan trọng bị bỏ qua.

Giới thiệu về trang chủ :  https://foodlubricant.com/

Việc lựa chọn dầu mỡ thực sự phức tạp hơn việc lựa chọn dầu bôi trơn. Việc lựa chọn đúng loại mỡ cho máy sử dụng vòng bi được bôi trơn bằng mỡ là một trong những yếu tố quan trọng để vận hành không gặp sự cố. Đặc điểm kỹ thuật dầu mỡ phù hợp yêu cầu tất cả các thành phần và chi tiết (thường là một danh sách dài các thông số kỹ thuật).

Mỡ dùng cho máy móc

Rung động, thay đổi thời gian và nhiệt độ có thể dẫn đến rửa trôi các thành phần dầu quan trọng khỏi chất làm đặc dầu mỡ, để lại xà phòng khô.

 Lựa chọn thích hợp và sử dụng đúng loại dầu mỡ đều quan trọng. Một đặc tính quan trọng là độ nhớt của dầu gốc. Ở nhiệt độ đủ cao, dầu mỡ có thể sôi ra khỏi chất làm đặc.

Cần cẩn thận trong quá trình sử dụng và vận hành.

Ứng dụng 

Mỡ có thể được áp dụng thông qua các hệ thống ứng dụng tập trung, hệ thống ứng dụng tự động một điểm, đóng gói bằng tay và súng bắn mỡ bằng tay. Rất khó để lưu ý một quy tắc chung cho việc lựa chọn giữa hệ thống bôi mỡ liên tục và súng bắn mỡ bằng tay.

Liên kết về trang chủ : https://foodlubricant.com/danh-muc-san-pham/dau-mo-thuc-pham

Tổng kết

Một lập luận thuyết phục có thể được đưa ra cho tính ưu việt của các hệ thống ứng dụng liên tục đối với một số ứng dụng. Tuy nhiên, đối với một số máy móc khác, các hệ thống ứng dụng liên tục này không thể được áp dụng hoặc lắp đặt đúng cách.