Bí quyết chọn các phương pháp xây dựng hiện đại

Với sự đưa tin của tất cả các phương tiện truyền thông và với việc chính phủ bắt buộc sử dụng các Phương pháp Xây dựng Hiện đại (MMC) cho các dự án trong tất cả các lĩnh vực, đôi khi “tại sao” có thể bị mất giữa tiếng ồn.

Ưu điểm của dự án

Những lợi thế chính của việc thực hiện một mức MMC cho bản thân dự án có thể được tổ chức trong 6 lĩnh vực chính.

Tốc độ, vận tốc

Cho dù đó là do sự sắp xếp của các hoạt động giữa nhà máy và tại chỗ, hay chỉ là cải thiện năng suất công trường từ các phương pháp luận tại chỗ tốt hơn, các dự án MMC có thể tiết kiệm thời gian từ 10 đến 50% thời gian xây dựng. Điều này có thể có nghĩa là mở cửa sớm với lợi ích doanh thu do đó hoặc khả năng thực hiện một dự án với thời hạn cụ thể chẳng hạn như khai giảng của một trường học hoặc học kỳ đại học.

Giới thiệu về trang chủ :  https://xaydungquangphuc.com/

Lợi thế xã hội rộng hơn

Hiệu suất xây dựng tốt hơn và giảm thiểu khuyết tật

Do quy trình thiết kế, lắp ráp sản xuất mạnh mẽ hơn và quy trình kiểm soát chất lượng tốt hơn có sẵn trong tất cả các loại quy trình MMC, hiệu suất của các tòa nhà dễ dự đoán hơn và mức độ khuyết tật cả ban đầu và trong quá trình sử dụng lâu dài thấp hơn. Luôn luôn khó so sánh hai tòa nhà khác nhau với nhau nhưng nếu so sánh đó đã đạt được thông qua một số chương trình MMC dài hạn cho các cơ quan chính phủ, thì những sai sót trong chi phí bảo trì di sản MMC đã ít hơn một phần ba.

Liên kết về trang chủ : https://xaydungquangphuc.com/dich-vu/thiet-ke-kien-truc

Tổng kết

Do quy trình thiết kế, lắp ráp sản xuất mạnh mẽ hơn và quy trình kiểm soát chất lượng tốt hơn có sẵn trong tất cả các loại quy trình MMC, hiệu suất của các tòa nhà dễ dự đoán hơn và mức độ khuyết tật cả ban đầu và trong quá trình sử dụng lâu dài thấp hơn. Luôn luôn khó so sánh hai tòa nhà khác nhau với nhau nhưng nếu so sánh đó đã đạt được thông qua một số chương trình MMC dài hạn cho các cơ quan chính phủ, thì những sai sót trong chi phí bảo trì di sản MMC đã ít hơn một phần ba.