Một số chương trình và khóa học lớp 9

Mặc dù các chương trình giảng dạy khác nhau giữa các cấp trung học phổ thông, nhưng học sinh lớp 9 thường được yêu cầu học những điều tương tự. Chương trình giảng dạy điển hình của lớp 9 và các khóa học mà con bạn có thể sẽ tham gia được mô tả dưới đây; tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra với trường học của con bạn để biết thông tin cụ thể.

Học hết lớp 8, nhiều học sinh đã thành thạo tiền đại số. Ở lớp 9, con bạn thường sẽ tham gia một khóa học về đại số hoặc hình học. Trong lớp học đại số, con bạn sẽ làm việc với các phương trình tuyến tính, đa thức, số hạng và biến. Nếu con bạn nâng cao hơn, con bạn sẽ học hình học và học cách viết các chứng minh 2 cột, làm việc với các hình dạng 2 chiều khác nhau, nghiên cứu bản chất toán học của không gian và mối quan hệ giữa các hình. Các khóa học nâng cao hơn mà con bạn có thể tham gia là thống kê hoặc tính toán trước, nhưng điều này rõ ràng là bất thường hơn ở cấp lớp 9.

Khóa học Khoa học

Các môn khoa học lớp 9 có thể phụ thuộc vào trình độ toán của con bạn. Ví dụ, học sinh lớp 9 học hình học cũng có thể thi vật lý vì nhiều thí nghiệm vật lý liên quan đến sự hiểu biết về các góc. Tuy nhiên, trường học cung cấp lớp khoa học trái đất hoặc sinh học ở cấp lớp 9 là điển hình nhất. Ngoài ra, nhiều trường yêu cầu sinh viên tham gia các khóa học về sinh học, hóa học và vật lý để tốt nghiệp.

Thông tin về trang chủ :các khóa học

Khóa học tiếng Anh

Trong tiếng Anh lớp 9, con bạn sẽ đọc một vài cuốn tiểu thuyết và học viết bài phân tích. Thường có một lượng bài đọc cụ thể được giao cho bài tập về nhà, sau đó sẽ được giải mã trong lớp để dạy cho học sinh lớp 9 của bạn cách suy nghĩ chín chắn về văn học. Giáo viên của con bạn cũng sẽ chỉ cho cả lớp cách sắp xếp một bài báo với một luận điểm chặt chẽ và các chi tiết bổ trợ.

Các khóa học về nghiên cứu xã hội

Trong các môn xã hội học lớp 9, nhiều khả năng con bạn sẽ học các nền văn minh trên thế giới. Người đó sẽ tìm hiểu về các nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới cũng như cách sử dụng các công cụ nghiên cứu. Một khóa học nghiên cứu xã hội lớp 9 cũng phổ biến bao gồm các sự kiện lịch sử và cách thức hoạt động của chính phủ.

Các khóa học bổ sung

Ngoài các môn học chính đã đề cập ở trên, học sinh lớp 9 của bạn có thể sẽ học một môn ngoại ngữ, thể dục và đôi khi là một môn tự chọn. Các môn tự chọn phổ biến bao gồm nghệ thuật hoặc âm nhạc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các dịch vụ tại trường của con bạn bằng cách duyệt qua danh sách các khóa học.

Cickl vào trang chủ :http://giaoducmk.edu.vn/

Nhiều khả năng lớp 9 sẽ là năm mà con bạn bắt đầu thực hiện các hoạt động ngoại khóa một cách nghiêm túc. Ở lớp 9, học sinh có thể tham gia nhiều câu lạc bộ tập trung vào các hoạt động như cờ vua, âm nhạc, kịch, khiêu vũ, ngoại ngữ hay thậm chí là thời trang.